Sierpień 2019 archive

Zaproszenie

20-22.09 Rekolekcje z O.Pio OWR ” Arka ” Gródek n/Dunajcem zapisy tel. 18 4401300

Następne spotkanie naszej grupy

Następne nasze spotkanie: 7.09 godz. 19.00, 5.10. godz. 19.00, 2.11. godz.19.00.

Włochy z Sycylią – Pielgrzymka Czcicieli św. Ojca Pio