13 lutego 2022 archive

Włączmy się w modlitwę o pokój na Ukrainie.

Polecajmy w naszych modlitwach do Matki Bożej sprawę pokoju na Ukrainie.