WIELKA POKUTA – 15 października 2016 – Jasna Góra

Jesteśmy wszyscy zaproszeni na Jasną Górę, na Wielką Pokutę za wszystkie grzechy popełnione w Polsce, która rozpocznie się o godz. 11.00.
baner_inter_wielka_pokuta_eccehomoWłączmy się w potężną modlitwę przebłagania za grzechy  swoje i całego narodu. Nie możemy pojechać módlmy się w miejscach gdzie jesteśmy.
Przez wspólną „Wielką Pokutę” możemy zmienić bieg historii. Historii każdego z nas i całego świata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi każdego z nas. Pokuta i przebłaganie jest nieodzownym warunkiem uzyskania miłosierdzia.
Nie bądźmy głusi i obojętni!