Historia grupy

11Pierwsze spotkanie odbyło się 4 września 1999 r. Przybyło na nie około 50 osób. Nabożeństwo miało charakter bardzo uroczysty, a gorliwość kapłana i łaski spływające za wstawiennictwem bł. Ojca Pio wydały owoce – z każdym spotkaniem przybywa uczestników i sympatyków Grupy ze wszystkich parafii nowosądeckich i okolicznych miejscowości. W ostatnich miesiącach w spotkaniach brało udział1500 – 2000 osób. Powstanie w tak krótkim czasie wyjątkowo licznej wspólnoty odczytujemy jako znak działania Ducha Świętego.

Spotkania odbywają się w pierwszą sobotę każdego miesiąca. W tym dniu czcimy szczególnie Najświętszą Maryję Pannę, którą Ojciec Pio nazywał „swoją Mateńką”. Nabożeństwo rozpoczyna się o godz. 19.00 pieśnią do Ducha Świętego, następnie rozważamy tajemnice Różańca świętego. Przed rozpoczęciem Eucharystii kapłan, w imieniu wiernych, zanosi prośby i składa podziękowania za ich wysłuchanie wyproszone za pośrednictwem Ojca Pio. Stąd zrodziła się potrzeba założenia księgi, w której spisywane są świadectwa otrzymanych łask. Centrum spotkania Grupy stanowi Eucharystia, po niej odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu z uroczystym błogosławieństwem.

Nowy Sącz Bazylika św. Małgorzaty dnia 7 października roku 2000

Nabożeństwo kończy się około godz. 22.00 wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Całość trwa blisko trzy godziny, jednak w poruszającym serca nastroju skupienia i rozmodlenia czas się nikomu nie dłuży.

Dnia 7 czerwca 2000 r. nowosądecka Grupa Modlitwy Ojca Pio została zarejestrowana w San Giovanni Rotondo.

By przybliżyć wiernym postać bł. Ojca Pio, wielkiego Stygmatyka XX wieku, jak wyraził się o nim Jan Paweł II, rozprowadzamy książki i czasopisma, wśród nich dwumiesięcznik Glos Ojca Pio.20150808-31

W pierwszą rocznicę działalności Grupy, we wrześniu 2000 r., zebraliśmy ofiary przeznaczone na pomnik Ojca Pio, który mamy nadzieję – zostanie ustawiony w pobliżu kościoła.

W październiku na spotkanie Grupy przyjechał o. Rafal Szymkowiak, kapucyn z Krakowa. Wygłoszone przez niego kazanie było kontynuacją rozważań z wcześniejszych spotkań na temat Sakramentów Św. – tym razem dotyczyło Sakramentu Małżeństwa. Zachęcam do tworzenia podobnych wspólnot, z naszego doświadczenia wynika, że są bardzo potrzebne i wnoszą wiele dobra do życia parafialnego. Oto fragment artykułu pt.: Moje spotkanie z ojcem Pio z czasopisma List do Pani, który bardzo dobrze opisuje atmosferę naszych comiesięcznych spotkań:

…wyobrażałam sobie, że w kościele zobaczę kilkanaście starszych osób. Jakież było moje zdziwienie, gdy zaraz po wejściu do naszej nowosądeckiej bazyliki dostrzegłam, że jest ona wypełniona po brzegi, a wśród uczestników jest wielu młodych ludzi, a nawet cale rodziny z małymi dziećmi. Równie niezwykła okazała się atmosfera modlitewnego spotkania. […] W czasie modlitwy różańcowej i później, kiedy zaczęła się Msza św. silniej niż kiedykolwiek doświadczyłam bliskości , Jezusa, czułam , Jego obecność, a także obecność Najświętszej Panny i Ojca Pio.

Na obecną chwilę powstały w Diecezji Tarnowskiej 53 Grupy Modlitewne Św. Ojca Pio, które liczą członków i sympatyków około 20 tyś osób.