Czuwanie w Łagiewnikach

W sobotę 15 czerwca odbędzie się czuwanie w Łagiewnikach. Transmisja z czuwania będzie dostępna pod linkiem

https://www.youtube.com/channel/UCvWX39QdGUbZ_ghaTs9Rgsg

Ogólnopolskie czuwanie dla czcicieli św. Ojca Pio

15 czerwca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach odbędzie się Ogólnopolskie Czuwanie czcicieli Ojca Pio.

22 rocznica kanonizacji św. Ojca Pio

16 czerwca obchodzić będziemy 22 rocznicę kanonizacji Ojca Pio. Nowenna rozpocznie się 7 czerwca.

Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża «mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga», wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie…, którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ DRUGI

Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy «staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga-Człowieka«, by «wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga», ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji…, którą ci przedkładam.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ TRZECI

Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że «Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą», módl się za mną w moich trudnościach… i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ CZWARTY

Święty Ojcze Pio, doświadczany z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je «jako los wybranych dusz» i «dar prowadzący do zbawienia», wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ PIĄTY

Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, «że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany», że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy «budzi się nadzieja», bądź ze mną w moim doświadczeniu…, abym ufał w miłość Bożą.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ SZÓSTY

Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że «gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie zaś nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba», bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ SIÓDMY

Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że «otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości», módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ ÓSMY

Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg «nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go», w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar…, o który cię z ufnością proszę.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Święty Ojcze Pio, Maryja była ci «Matką najmilszą», Ją wysławiałeś «najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi», przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Eucharystia w Tuchowie

1 lipca w  Sanktuarium Matki Boskiej Tuchowskiej o godzinie 9.00 odbędzie się Eucharystia dla czcicieli św. Ojca Pio. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.

Następne spotkanie naszej grupy

06.07.2024 godz. 19.00

Rocznica urodzin św. Ojca Pio

W sobotę 25 maja obchodzić będziemy 137 rocznicę urodzin św. Ojca Pio

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

23 maja obchodzić będziemy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to zarazem dzień modlitwy za kapłanów.

Modlitwa za kapłanów:

Duchu Święty, który wzbudziłeś we mnie pragnienie
wstawiania się za wszystkimi kapłanami
u stóp Maryi, Królowej Kapłanów,
pokornie proszę dla Nich o dar pobożności i gorliwości apostolskiej.
Wzbudź w Nich pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję.
Spójrz Maryjo łaskawie na wszystkich kapłanów,
by Tobie poddani wiernie służył Kościołowi i Ojczyźnie.
Królowo Kapłanów, módl się za nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Nowy numer naszego pisma

Dzień Poświęcony Domowi Ulgi w Cierpieniu

To modlitwa obdarza uśmiechem i błogosławieństwem Bożym Duchowość Grup Modlitwy Ojca Pio

5 maja obchodzimy Dzień poświęcony Domowi Ulgi w Cierpieniu

5 maja 1956 roku Ojciec Pio zainaugurował działalność Domu Ulgi w Cierpieniu, szpitala, który sam zdefiniował przy tej okazji jako: Dzieło, które stworzyła Boża Opatrzność, posługując się ludźmi .

W dniu tym mocno odczuwalna była obecność Grup Modlitwy, filarów budowli , którym Ojciec Pio powierzył swoje dzieło, prosząc, by opiekowały się nim poprzez modlitwę i czyny miłosierdzia.

Dlatego też data inauguracji Domu Ulgi w Cierpieniu została wybrana jako symboliczna data narodzin Grup Modlitwy.

W tym dniu Grupy na całym świecie obchodzą Święto Miłosierdzia. Byłoby wskazane, aby dla upamiętnienia jedności z Domem Ulgi w Cierpieniu promowały również oficjalną kwestę na rzecz Dzieła św. Ojca Pio.

W tym roku złożone ofiary od wszystkich Grup zostaną przeznaczone na zakup łóżeczek szpitalnych dla Odziału Pediatrii Domu Ulgi w Cierpieniu, zaznaczając w miejscu causale/cel darowizny

„Culle Pediatrica Festa della Carità

Niech 5 maja będzie dla wszystkich dniem, który przypomina nam o naszych fundamentach: modlitwie i miłosierdziu. Modlitwie za potrzebujących, za cierpiących i miłosierdziu względem Domu Ulgi, dzieła, które jednoczy i zwraca uwagę Grup na chorych i cierpiących na całym świecie

25-lecie beatyfikacji Ojca Pio

2 maja będziemy obchodzić 25-lecie beatyfikacji Ojca Pio. Nowenna do św. Ojca Pio rozpoczyna się 23 kwietnia

Nowenna-do-sw-Ojca-Pio

Load more