Fatimska Droga Ocalenia Świata

Maryja w Fatimie wzywa do: teaserbox_34286939

  • pokuty ze świadomą intencją ratowania grzeszników,
  • codziennej modlitwy różańcowej,
  • wynagrodzenia za grzechy w pięć pierwszych sobót miesiąca,
  • poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. 

 

Apel Maryi z Fatimy wypełnimy jeśli:

  • pokutujemy w intencji grzeszników,
  • codziennie odmawiamy różaniec,
  • wynagradzamy w pierwsze soboty miesiąca (spowiedź, różaniec, medytacja, komunia św.),
  • poświęcamy siebie i innych Niepokalanemu Sercu Maryi.