Triduum Paschalne

  • 29.03 WIELKI CZWARTEK  godz. 21.00 Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy,
  • 30.03 WIELKI PIĄTEK  godz. 22.00 Adoracja Pana Jezusa w Grobie,
    Zapraszamy.