Rekolekcje w drodze

28 lipiec godz. 10.00

Zawada k/ Debicy  a  następnie przejazd do Sanktuarium MB Królowej 
Rodzin w Chorzelowie