PAMIĄTKA XX LECIA

Podczas naszego modlitewnego spotkania we wrześniu 2018 roku rozpoczęliśmy dwudziesty rok działalności naszej Grupy. Nasz jubileuszowy rok obfitował w wiele rocznicowych wydarzeń. Najpierw 6 października 2018 rozpoczęła się peregrynacja relikwii O.Pio do naszych rodzin, wspólnot parafialnych i zakonnych. Trwa ona do dziś jako szczególny czas łaski, czas rodzinnych rekolekcji , o czym mówią wpisy w Księdze Peregrynacji. Następnie podczas Wielkopostnego Dnia Skupienia , który przeżywaliśmy w Sądeckiej Bazylice 9 marca 2019 r., wspólnie z Ks. Biskupem Ordynariuszem Andrzejem Jeżem dziękowaliśmy panu Bogu za dar Grup Modlitwy, za kapłanów moderatorów Grup i za łaski otrzymane przez nas i tych, którzy nas o modlitwę prosili. Ostatnio, po wielu uzgodnieniach podjęta została też decyzja budowy ołtarza z figurą O.Pio do Kaplicy w Sądeckiej Bazylice – tam gdzie obecnie stoi figura.

Budowa ołtarza trwa już od pewnego czasu, poświęcenie planowane jest na wrzesień lub październik bieżącego roku. Ołtarz będzie pamiątką dwudziestolecia naszej Grupy. Jest to inwestycja kosztowna. Każdy z nas może mieć udział w jego powstaniu. Ofiary można składać podczas naszych spotkań lub też na konto Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu pl. Kolegiacki 1 33-300 Nowy Sącz NRB 64193018262011006310780003 z dopiskiem OŁTARZ. Bóg zapłać za wsparcie tego przedsięwzięcia.