EUCHARYSTIA najcenniejszy dar

W Święto Zmartwychwstania Pańskiego i w Poniedziałek Wielkanocny  o godzinie 8-mej będę sprawował Eucharystię w waszej intencji Czcicieli św. Ojca Pio i waszych rodzin.

Z kapłańskim błogosławieństwem ks. Andrzej Liszka
Koordynator Grup Modlitwy w Diecezji Tarnowskiej