23 września 2020 – 52 rocznica śmierci św. O.Pio

Liturgiczne wspomnienia naszego patronagodz. 18.00  Sądecka Bazylika  Eucharystia dla czcicieli O.Pio  


Uroczystość św. Ojca Pio
San Giovanni Rotondo 23.09.2020
W tym roku wspomnienie liturgiczne Świętego Pio następujepo długim okresie pandemii koronawirusa, która zmusiła nas domiesięcy kwarantanny i nadal obliguje nas do zachowania norm społecznegodystansu i bezpieczeństwa sanitarnego.Podczas miesięcy kwarantanny, dzięki TV Padre Pio docieraliśmydo waszych domów, byście mogli uczestniczyć w celebracjach.Modliliśmy się z Wami i za Was, by to smutne doświadczenie wreszciesię skończyło. Powierzaliśmy nasze prośby do Pana wstawiennictwuDziewicy Pośredniczce Łask i Świętemu Pio.Z okazji jego święta chcielibyśmy mieć Was wszystkich tutaj, byjeszcze raz modlić się razem i wspomnieć liczne ofiary tej epidemiioraz powierzyć Panu pracę lekarzy, naukowców i wolontariuszy; a takżeprosić, by nie wybuchły ponownie zakażenia, a konsekwencje społecznei ekonomiczne nie naraziły życia wielu pracowników i ich rodzin.

Wznieśmy w górę serca, do Boga; od Niego przyjdzie siła, spokój i pocieszenie.Wszyscy musimy współpracować dla wspólnego dobra i sprawić, byw tej ciężkiej chwili Pan sprzyjał nam swoim miłosierdziem dzięki pokornej,gorącej modlitwie i gruntownej poprawie życia (P. Pio Ep. I p. 587)

Z naszej strony, aby przeżyć to święto w modlitewnej łącznościa także wyrazić naszą szczerą wdzięczność, pomyśleliśmyo przesłaniu Wam modlitwy uwalniającej, która towarzyszyła namw dniach kwarantanny, byście mogli odczuć bliskość błogosławiącejręki Ojca Pio i jego pocieszającego wstawiennictwa.Niech słodkie spojrzenie Dziewicy Pośredniczki Łask i DzieciątkaJezus, które trzyma w ramionach, zaszczepi nadzieję i towarzyszyWaszemu życiu w najbliższych miesiącach tak, aby każdyodnalazł pogodę ducha, zdrowie i powodzenie.

Bracia Kapucyni