Zaproszenie – Rekolekcje

7-19.09 Rekolekcje z O.Pio

OR „ARKA ” Gródek n/D

zapisy email lub tel 18 440 13 00