Zapraszamy do Sądeckiej Bazyliki na Adoracje w Wielkim Tygodniu

  W Wielki Czwartek odbędzie się Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy o godz. 21.00, natomiast w Wielki Piątek Adoracja
Pana Jezusa w Grobie godz. 22.00.