Listopad miesiąc modlitwy za zmarłych

„Czyń, jak ja czyniłem. Módl się zawsze za dusze umiłowanych zmarłych”. św. O.Pio