Pielgrzymka do Włoch

Informacje i zapisy w Sądeckim Biurze Turystycznym TURYSTA tel.18 442 11 01.