Pielgrzymka do Grobu św. O. Pio

Pielgrzymka odbędzie się w dniach 16 – 25 października bieżącego roku. Zapisy Biuro Turystyczne „Turysta” Nowy Sącz. Tel. 18 442 11 01