Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

23 maja obchodzić będziemy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to zarazem dzień modlitwy za kapłanów.

Modlitwa za kapłanów:

Duchu Święty, który wzbudziłeś we mnie pragnienie
wstawiania się za wszystkimi kapłanami
u stóp Maryi, Królowej Kapłanów,
pokornie proszę dla Nich o dar pobożności i gorliwości apostolskiej.
Wzbudź w Nich pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję.
Spójrz Maryjo łaskawie na wszystkich kapłanów,
by Tobie poddani wiernie służył Kościołowi i Ojczyźnie.
Królowo Kapłanów, módl się za nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.