Czciciele Ojca Pio u Matki Bożej Tuchowskiej

W ramach Odpustu do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie zaproszeni są czciciele O.Pio.

Niedziela 9 lipca o godz. 9-tej  Msza Święta.

XV Ogólnopolskie czuwanie czcicieli św. Ojca Pio

Odbędzie się 10/11 czerwca bieżącego roku w Sanktuarium Bozego Miłosierdzia w Krakowie –  Łagiewnikach.

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

6 CZERWCA GODZ. 18-TA SANKTUARIUM MB FATIMSKIEJ

 KRZEPTÓWKI- ZAKOPANE

PONOWIENIE 8 WRZEŚNIA BR. W KAŻDEJ DIECEZJI, PARAFII I RODZINIE

Tegoroczny Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi jest nawiązaniem do wydarzeń z 8 września 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze, z udziałem ok. miliona osób, biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten nawiązywał do ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Pius XII w 1942 r.

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która za­mknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosła­wiony jest owoc Twojego łona..Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzie­ciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekro­wanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepoka­lanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Two­ją prośbę.

Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach na­szego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się nie­ustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Ko­ściół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką pol­skich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wier­nym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustano­wionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złe­go ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji. Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zo­stały dotknięte zepsuciem moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczę­te życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą ła­skę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego reali­zowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycz­nie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobi­stym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna. Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

Jest nowy numer naszego pisma – maj/czerwiec 2017 r.

maj_2017Mottem X Wielkopostnego Dnia Skupienia dla członków Grup Modlitewnych Ojca Pio i jego czcicieli z naszej diecezji, który przeżywaliśmy w sobotę 4 marca w Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, były słowa naszego patrona: „Wolałbym raczej być przebity ostrzem,niż sprawić komukolwiek przykrość” (T, s. 45). Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą różańcową, którą przygotowała i prowadziła wraz ze swym Moderatorem, ks. Jerzym Mondelem, Grupa z Koszyc Małych. Rozważając tajemnice radosne modliliśmy się o radość ducha, o czynie nie dobra pomimo przeciwności i krzywd, o odpowiedzialność, roztropność w korzy staniu z dóbr materialnych, o ducha posłuszeństwa…

Stypendia – 1.04.2017 r.

Nasza Grupa 1 kwietnia bieżącego roku rozdała stypendia dla wybitnych uczniów naszej wspólnoty.

DSC_0094 DSC_0097 DSC_0107

 

18 rocznica beatyfikacji O.Pio – 2 maj 2017

Ojciec_PIO_0502 Maja 2017 r. będziemy obchodzić 18 rocznicę beatyfikacji 0. Pio.

 

,,Weź i czytaj” – Narodowy Dzień Czytania Pisma Świetego

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego odbędzie się 30 kwietnia. bible-1850859_640
To ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Wydarzenie polega na poddaniu się szczególnej refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. W tym roku będą to cytaty z „Listu św. Pawła do Galatów”. Hasło wydarzenia brzmi: „Weź i czytaj!”.

 

Fatimska Droga Ocalenia Świata

Maryja w Fatimie wzywa do: teaserbox_34286939

  • pokuty ze świadomą intencją ratowania grzeszników,
  • codziennej modlitwy różańcowej,
  • wynagrodzenia za grzechy w pięć pierwszych sobót miesiąca,
  • poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. 

 

Apel Maryi z Fatimy wypełnimy jeśli:

  • pokutujemy w intencji grzeszników,
  • codziennie odmawiamy różaniec,
  • wynagradzamy w pierwsze soboty miesiąca (spowiedź, różaniec, medytacja, komunia św.),
  • poświęcamy siebie i innych Niepokalanemu Sercu Maryi.

Jest nowy numer naszego pisma

zm201702100 Dni Modlitwy Różańcowej – W pierwszy piątek lutego 2017 r. z inicjatywy Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach w Zakopanem rozpoczęło się w Polsce duchowe przygotowanie do obchodów 100. rocznicy objawień w Fatimie.
W kościołach przez 100 kolejnych dni w okresie od 3 lutego do 13 maja 2017 r. będzie odmawiany różaniec jako odpowiedź na apel Naszej Pani z 13 maja 1917 r. w Fatimie. Przekazała Ona wtedy orędzie, aby codziennie odmawiać różaniec. W odpowiedzi na nie każdego dnia rozważana będzie część różańca przypadająca na dany dzień tygodnia…

 

100 Dni modlitwy różańcowej

AP3095331_ArticoloW pierwszy piątek lutego 2017 r. z inicjatywy Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach w Zakopanem    rozpoczęło się w Polsce duchowe przygotowanie do obchodów 100 rocznicy objawień w Fatimie.

W kościołach  przez 100 kolejnych dni w okresie od 3 lutego do 13 maja 2017 r. będzie odmawiany różaniec jako odpowiedź na apel Naszej Pani z 13 maja 1917 roku w Fatimie, aby codziennie odmawiać różaniec. Każdego dnia rozważana będzie część różańca przypadająca na dany dzień tygodnia.

Do wspólnego, codziennego odmawiania różańca zaproszeni są wszyscy.  Osoby, które nie będą mogły  bezpośrednio rc3b3c5bcaniec2uczestniczyć w modlitwie w zaproponowanym miejscu i czasie proszone są o  duchową łączność  z modlącymi się   i niech  odmawiają różaniec  indywidualnie czy w rodzinie.
Modlitwa różańcowa przedstawicieli  różnych wspólnot, środowisk, grup społecznych   będzie miała charakter  dziękczynny, wynagradzający, przebłagalny i
 błagalny. Będzie  to między innymi: wynagradzanie za znieważanie Niepokalanego Serca Maryi i obojętność na Bożą miłość, dziękczynienie za łaski otrzymane od Boga przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej oraz  prośba  o świętość małżeństw i rodzin, moralną odnowę naszego Narodu  , jedność w Ojczyźnie, prawną ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

I my czciciele Ojca Pio włączmy się w ten łańcuch modlitwy. W Sądeckiej bazylice różaniec odmawiany jest o godz. 17.15

różaniec