Fatimska Droga Ocalenia Świata

Maryja w Fatimie wzywa do: teaserbox_34286939

 • pokuty ze świadomą intencją ratowania grzeszników,
 • codziennej modlitwy różańcowej,
 • wynagrodzenia za grzechy w pięć pierwszych sobót miesiąca,
 • poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. 

 

Apel Maryi z Fatimy wypełnimy jeśli:

 • pokutujemy w intencji grzeszników,
 • codziennie odmawiamy różaniec,
 • wynagradzamy w pierwsze soboty miesiąca (spowiedź, różaniec, medytacja, komunia św.),
 • poświęcamy siebie i innych Niepokalanemu Sercu Maryi.

Jest nowy numer naszego pisma

zm201702100 Dni Modlitwy Różańcowej – W pierwszy piątek lutego 2017 r. z inicjatywy Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach w Zakopanem rozpoczęło się w Polsce duchowe przygotowanie do obchodów 100. rocznicy objawień w Fatimie.
W kościołach przez 100 kolejnych dni w okresie od 3 lutego do 13 maja 2017 r. będzie odmawiany różaniec jako odpowiedź na apel Naszej Pani z 13 maja 1917 r. w Fatimie. Przekazała Ona wtedy orędzie, aby codziennie odmawiać różaniec. W odpowiedzi na nie każdego dnia rozważana będzie część różańca przypadająca na dany dzień tygodnia…

 

100 Dni modlitwy różańcowej

AP3095331_ArticoloW pierwszy piątek lutego 2017 r. z inicjatywy Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach w Zakopanem    rozpoczęło się w Polsce duchowe przygotowanie do obchodów 100 rocznicy objawień w Fatimie.

W kościołach  przez 100 kolejnych dni w okresie od 3 lutego do 13 maja 2017 r. będzie odmawiany różaniec jako odpowiedź na apel Naszej Pani z 13 maja 1917 roku w Fatimie, aby codziennie odmawiać różaniec. Każdego dnia rozważana będzie część różańca przypadająca na dany dzień tygodnia.

Do wspólnego, codziennego odmawiania różańca zaproszeni są wszyscy.  Osoby, które nie będą mogły  bezpośrednio rc3b3c5bcaniec2uczestniczyć w modlitwie w zaproponowanym miejscu i czasie proszone są o  duchową łączność  z modlącymi się   i niech  odmawiają różaniec  indywidualnie czy w rodzinie.
Modlitwa różańcowa przedstawicieli  różnych wspólnot, środowisk, grup społecznych   będzie miała charakter  dziękczynny, wynagradzający, przebłagalny i
 błagalny. Będzie  to między innymi: wynagradzanie za znieważanie Niepokalanego Serca Maryi i obojętność na Bożą miłość, dziękczynienie za łaski otrzymane od Boga przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej oraz  prośba  o świętość małżeństw i rodzin, moralną odnowę naszego Narodu  , jedność w Ojczyźnie, prawną ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

I my czciciele Ojca Pio włączmy się w ten łańcuch modlitwy. W Sądeckiej bazylice różaniec odmawiany jest o godz. 17.15

różaniec

X Wielkopostny Dzień Skupienia

IMG_2178Mottem X Wielkopostnego Dnia Skupienia dla członków Grup Modlitewnych Ojca Pio i jego czcicieli z naszej diecezji,który odbędzie się w sobotę 4 marca, w Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu.będą słowa naszego patrona:

IMG_2185” Wolałbym raczej być przebity ostrzem, niż sprawić komukolwiek przykrość” (T, s. 45).

IMG_2195 IMG_2360

To modlitewne spotkanie:
 • rozpoczniemy o godz. 10:00,
 • o godz. 13.30 sprawowana będzie Eucharystia której przewodniczył będzie Ksiądz Biskup Leszek Leszkiewicz,
 • planowane zakończenie około godz. 16:00 – błogosławieństwem lurdzkim.
         

Zapraszamy

Zaproszenie na rekolekcje

Rekolekcje w OR „ARKA” w Gródku n/D22604
W terminie 15-17 wrzesień 2017

Tematem tegorocznych rekolekcji będzie myśl O.Pio
„Maryja niech będzie jedyną racją twego życia i niech prowadzi cię do bezpiecznego portu wiecznego zbawienia. Niech będzie dla ciebie pięknym wzorem i natchnieniem do ćwiczenia się w cnocie”.(o. Pio)

Zapraszamy

Luty miesiącem modlitwy za konających

modl-1100x434Modlitwa za chorych i umierających

Wszechmogący i wieczny Boże, Ojcze ubogich, Pocieszycielu chorych, Nadziejo umierających, Twoja miłość kieruje każdą chwilą naszego życia. Wznosimy na modlitwie do Ciebie nasze serca i
umysły. Sławimy Cię za dar ludzkiego życia, a szczególności za obietnicę życia wiecznego. Wiemy, że zawsze jesteś blisko pogrążonych w smutku i ubogich oraz wszystkich tych, którzy są bezbronni i którzy cierpią.

O Boże łagodności i współczucia, przyjmij modlitwy, które zanosimy w imieniu naszych chorych braci i sióstr. Wzmocnij ich wiarę i zaufanie do Ciebie. Pociesz ich swoją pełną miłości obecnością i – jeśli taka jest Twoja wola – przywróć ich zdrowie, daj nowe siły ich ciałom i duszom.

O miłościwy Ojcze, pobłogosław tych, którzy umierają, pobłogosław tych wszystkich, którzy wkrótce staną z Tobą twarzą w twarz. Wierzymy, że uczyniłeś ze śmierci drzwi do życia wiecznego. Podtrzymuj w imię Twoje naszych braci i siostry, którzy są u kresu swego życia, i zaprowadź ich bezpiecznie do domu życia wiecznego z Tobą.

O Boże, Źródło wszelkiej mocy, broń i chroń tych, którzy opiekują się chorymi i troszczą się o umierających. Obdarz ich duchem odwagi i życzliwości. Wspieraj ich w wysiłkach na rzecz niesienia pocieszenia i ulgi. Uczyń z nich jeszcze bardziej promieniujący znak Twojej przemieniającej miłości.

Panie życia i Opoko naszej nadziei, obdarz swym obfitym błogosławieństwem tych wszystkich, którzy żyją, pracują i umierają. Napełnij ich swoim pokojem i swoją łaską. Ukaż im, że jesteś kochającym Ojcem, Bogiem miłosierdzia i współczucia.

Amen.

Jan Paweł II

 

Zaproszenie do Fatimy

Sądecka Grupa Modlitwy organizuje pielgrzymkę autokarowo-samolotową  (bez nocnych przejazdów) przez:

 • PRAGĘ,
 • LA SALETTE,
 • LOURDES,
 • ARS,
 • OVIEDO,
 • SANTIAGO DE COMPOSTELA,
 • FATIMA

Private-tour-Fatima-Portugal-660x348

TERMIN 26.09 – 5.10 2017
Rozpoczęcie pielgrzymki w Nowym Sączu
Autokar jadąc do Nowego Sącza może zabrać chętnych   w Dębicy  i  Tarnowie.

KOSZT PIELGRZYMKI  900 ZŁ i  500 + 60 EURO
Informacje o pielgrzymce i zapisy do 10.04.2017 

pod nr. 600299135

21.01.2017 r. lista chętnych na pielgrzymkę zamknięta.

 

 

Jest nowy numer naszego pisma

Łączmy sie w Modlitwie

n_99_0Godzina apelowej modlitwy to coraz bardziej godzina modlitwy narodowej i błogosławieństwa udzielanego narodowi to słowa Abpa  Andrzeja  Dzięgi. Do łączności  modlitewnej o godz. 21.00 od wielu już lat zaprasza nas  ks. Andrzej Liszka koordynator GM w naszej diecezji. Pamiętajmy o modlitwie za Ojczyznę i w intencjach które nam  polecono .

Zaproszenie na X Diecezjalny Wielkopostny Dzień Skupienia

Zaproszenie na X  Diecezjalny Wielkopostny Dzień Skupienia grupksandrzejliszka_34 modlitewnych Diecezji Tarnowskiej

4 Marzec 2017 r.    
rozpoczęcie o godz. 10:00

Bazylika Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu